1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vitajte na stránkach spoločnosti 
    
     Hlavnými činnosťami našej spoločnosti od jej vzniku je vývoj, výroba, montáž, servis a projekcia vlastných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.
Spoločnosť kladie dôraz na vlastný vývoj, ktorý zabezpečuje zo zdrojov firmy a z fondov EU. Naša firma dlhodobo investuje do aplikovaného výskumu a vývoja klimatizačných zariadení, má konštrukčné oddelenie, ktoré pracuje na aplikovanom výskume nových klimatizačných zariadení. Všetky firmou predávané produkty sú produktmi vlastného vývoja.
 

 Inovácie

Naša spoločnosť realizuje investície do nových technológií v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti tak, aby bola schopná interne zabezpečiť celý výrobný proces vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Vlastné možnosti technológie výroby zabezpečujú maximálnu flexibilitu pre uspokojenie požiadaviek zákazníka na základe naprojektovaných zariadení, ako i možnosť rýchlej inovácie konštrukcie vyrábaných zariadení.

Ciele spoločnosti

Cieľom spoločnosti je udržať si svoje postavenie na slovenskom trhu a zvýšiť svoj podiel na trhoch Európskej únie a úspešne konkurovať zahraničným výrobcom. Podmienkou na dosiahnutie týchto cieľov je zabezpečenie kvality výrobkov a dodržanie zmluvných termínov dodávky. Z tohto titulu je pre spoločnosť veľmi dôležitá možnosť v maximálnej miere ovplyvňovať a dokázať regulovať potrebné vstupy pre výrobu: 

  • termín dodávky
  • maximálnu flexibilitu výroby
  • vysokú kvalitu

                                                                                                
                                                        Ing. Dezider Machovec(generálny riaditeľ spoločnosti)

Languages

Aktuality

 MYSLIPTOV1